Contact

Privacy Statement

 

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Tekstbureau Zonder H, gevestigd op Willem Alexanderstraat 8, 4811 PZ Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Tekstbureau Zonder H

Tea Keijl

Willem Alexanderstraat 8

4811 PZ Breda

tea@zonderh.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Tekstbureau Zonder H verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

1)  Gegevens die openbaar vindbaar zijn en die wij ongevraagd kunnen verzamelen:

 

2) Aangevuld met de volgende gegevens die je in correspondentie zelf actief verstrekt:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tea@zonderh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Tekstbureau Zonder H verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens ?

 

Tekstbureau Zonder H kan een deel van jouw persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door Tekstbureau Zonder H geselecteerd zijn ter uitvoering van diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Tekstbureau Zonder H diensten te verlenen of een beroep te doen op jouw aanbod. Denk hierbij aan het afnemen van een interview of het briefen van een fotograaf of vormgever. Tekstbureau Zonder H verhuurt of verkoopt aan niemand je persoonsgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Tekstbureau Zonder H neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens ?

 

Tekstbureau Zonder H bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van twee jaar (daarna vragen we je opnieuw toestemming of we je gegevens mogen bewaren om je te kunnen blijven benaderen).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Tekstbureau Zonder H verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tekstbureau Zonder H blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Tekstbureau Zonder H gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics. Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekstbureau Zonder H en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tea@zonderh.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tekstbureau Zonder H wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Tekstbureau Zonder H neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met tea@zonderh.nl.

 

TEKSTBUREAU ZONDER H

 

Tekstbureau Zonder H schrijft en redigeert. Interviews, reportages en achtergronden voor  (e-)magazines, vakbladen en boeken. Uit liefde voor het vak altijd op zoek naar het persoonlijke. Want alleen het echte verhaal raakt je lezer.

JOUW VERHAAL, MIJN WERKWIJZE

 

  • Sprankelend verteld
  • Wervend, informatief of journalistiek
  • Invoelend en diepgravend
  • Persoonlijk en professioneel

CONTACT

 

Tommerdwei 4

4854 KB Bavel

06 - 24 26 08 55

tea@zonderh.nl

 

K.V.K.  20132923

BTW  NL001381265B14